OZ Kmeťovo námestie

Kmeťovo nám. 3
811 07  Bratislava

Telefón: +421 (0) 915 695 617
E-mail: info@kmetovonamestie.sk

Občianske združenie bolo zapísané dňa 5.11.2013 do registra vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-42508

Združenie zastupuje Patrik Križanský, predseda

 

 

Pošlite nám správu