Jesenné Kmeťovanie 2016

30. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Jesenné Kmeťovanie 2016

Nezaradené

Koncom septembra sa v parku na Kmeťovom námestí uskutočnilo naše tradičné komunitné podujatie Jesenné Kmeťovanie. Týmito akciami chceme podporiť dobre susedské vzťahy a vzájomnú komunikáciu, dať príležitosť rodinám s deťmi zabaviť sa ale tiež otvárať vážnejšie témy spojené s rozvojom štvrte Blumentál.

Posledné Kmeťovanie okrem zvyčajných atrakcií a hier pre deti, susedského guláša, súťaží na bicykloch organizovaných OZ Cyklokoalícia obohatila diskusia verejnosti s viacerými aktérmi v území. Pred občanov si k diskusnému stolu pod holým nebom sadli starosta Radoslav Števčík, zástupcovia investorov projektov Stein2 a Blumentál, Radek Pšenička a Karol Machánek, poslanci MČ Barbora Oráčová a Martin Gajdoš a architekt a bratislavský aktivita Matúš Vallo.

Hojne zastúpená verejnosť mala záujem vysloviť množstvo otázok smerovaných najmä na starostu Starého Mesta. Najhorúcejšími témami boli stav zelene a starostlivosť o ňu, rekonštrukcia verejných priestorov smerom k podpore pešej dopravy a cyklodopravy a parkovanie. Občania sa z úst starostu dočkali niekoľkých verejných prísľubov nasmerovaných v blízkej budúcnosti na ich štvrť – predložiť do rozpočtu MČ na rok 2017 rekonštrukciu Blumentálskej ulice smerom k modernej ukľudnenej ulice, na rok 2017 resp. najneskôr na rok 2018 rekonštrukciu parku na Kmeťovom námestí a v spolupráci s ďalšími aktérmi aktívne vplývať na mesto Bratislava s cieľom iniciovať rekonštrukciu Floriánskeho námestia.